Michael Sørensen-Bech

Hvem er Michael

Kommunikation,
ledelse og mennesker

Jeg arbejder med kommunikation til dagligt, og så er jeg forperson og leder i mit frivillige liv.

Derudover interesserer jeg mig for at hjælpe mennesker og give dem mulighed for at komme videre i deres liv. 

Projekter

Hvad laver jeg ud over frivilligt og fast arbejde

springud.dk

Et lille kommunikationsprojekt, hvor jeg hjælper frivillige organisationer med workshops og strategi

svans.dk

Et måske kommende projekt på LGBT+-området. Der kommer mere information på et tidspunkt

mikz.dk

Pladsen til alt det, jeg ikke får plads til andre steder. Min gamle, personlige hjemmeside

CV

Hvad jeg arbejder med

Forperson
LGBT+HUSET 

2021 –

Ledelse af leder og bestyrelse samt udvikling af strategi og netværksdannelse. 

Kommunikationskonsulent
Børn og Unge, Aarhus Kommune

2021 –

Sociale medier, video, hjemmeside og mange andre opgaver i feltet kommunikation.

Næstforperson
LGBT+HUSET

2021

Sparringspartner med forperson og almindeligt bestyrelsesarbejde. 

Kommunikationskonsulent
UngiAarhus Fællesadministration

2015 – 2021

Sociale medier, hjemmeside, Aula, intranet, fotografiering, datahåndtering, rådgivning.

Rådgiver (styregruppemedlem)
LGBT+ Rådgivning Aarhus

2016 –

Rådgivning og vejledning af personer, der har spørgsmål om seksualitet, køn og LGBT+-emner.

Web- og kommunikationsmedarbejder
Fritidscenter Horsensvej

2011 – 2015

Hjemmeside, design/layout, datahåndtering, intranet, rådgivning og journalistik.

Webmedarbejder
Borgerservice, Aarhus Kommune

2010 – 2011

Opbygning af borgerindgangen på aarhus.dk og udarbejdelse af kampagner og eventsites.

Kommunikationsmedarbejder
Børn og Unge, Aarhus Kommune

2008-2009

Journalistik og redaktør på Børn og Unge Nyt, taleskrivning, fotografering og rådgivning.

Hvad jeg har lært

Uddannelser
kurser

Et udpluk af mine uddannelser og kurser

Uddannelser

Journalist: Danmarks Journalisthøjskole

Content Manager: Erhvervsakademi Aarhus

Projektleder: Ledernes Kompetencecenter 

 learn more

Ledelse

Det personlige lederskab: Cubion (DOL)

Prince2 Foundation

Facilitering og mødeledelse:  Teknologisk institut

 learn more

Kommunikation

Strategisk Kommunikation: Update

Webkomunikation: Update

Sprog og tekst: Mediernes Efteruddannelse

 learn more

Socialt

Krisepsykologi: CFSA/Center for Beredskabspsykologi

FART Rådgiveruddannelse: LGBT+ Danmark

 learn more

Vil du vide mere?

Så send en besked her